Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden
UN33733

Logistiek

Het laboratorium beschikt over een eigen ophaaldienst en stuurt dagdagelijks, ondersteund door speciaal ontwikkelde software, een enthousiast team van bodes de baan op om in een uitgestrekt gebied stalen op te halen (meer dan 20 rondes per dag verspreid over West- en Oost-Vlaanderen).

Indien u regelmatig op onze ophaaldienst beroep doet, komt onze bode dagelijks rond hetzelfde uur bij u langs. U kan via deze website, zowel voor reguliere staalophaling als voor dringende staalophaling, zelf een staalophaling aanvragen. U kan echter ook steeds contact opnemen met ons centraal nummer 051/74 73 61 voor ophaling van dringende stalen.

Het is duidelijk dat goede afspraken hier van groot belang zijn, zodat het laboratorium kan voldoen aan uw verwachtingen. Alle wensen kunnen met de klinisch biologen worden besproken.

Transport van medische stalen voor laboratoriumdoeleinden valt onder de Europese richtlijn UN3373 (Biologische stof categorie B). De koelboxen die AML West gebruikt voor het transport van diagnostische monsters, dienen daarom de volgende identificatie te hebben: UN3373.