Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden

Erkenning

Kwaliteitsmanagementsysteem

AML West heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld, gedocumenteerd en geïmplementeerd om de patiënten en de voorschrijvende artsen een optimale dienstverlening te verzekeren. Het laboratorium stelt zich hiervoor alle nodige middelen ter beschikking waardoor juiste en betrouwbare resultaten gegarandeerd zijn, evenals hun snelle rapportering en hun vertrouwelijkheid.

Kenmerken van het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • Kwaliteitshandboek
  • Up-to-date en gevalideerde technieken
  • Opleidingen en bijscholingen van het personeel
  • Gedetailleerde standaardprocedures (werkvoorschriften)
  • Interne en externe kwaliteitscontroleprogramma's
  • Controle van de pre-analytische, analytische en post-analytische fase

Kwaliteitsdoelstellingen en interne audits

Het laboratorium zal evaluaties van de kwaliteitsdoelstellingen uitvoeren en interne audits plannen om aan te tonen dat de pre-analytische, analytische en post-analytische processen uitgevoerd worden op een manier die voldoet aan de eisen van de aanvragers, om ervoor te zorgen dat deze conform het kwaliteitsmanagementsysteem zijn en om continu de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Nationale kwaliteitscontrole programma’s

AML West neemt deel aan de nationale kwaliteitscontrole programma’s van Sciensano. Hierdoor zijn de laboratoriumresultaten gestandaardiseerd en hun kwaliteit en stabiliteit in de tijd gegarandeerd en gecontroleerd.

Erkenning

AML West beschikt over een erkenning voor klinische biologie (erkenningsnummer 8-31639-39-998) zoals vereist door de Belgische wetgeving. Op deze wijze wordt beantwoord aan het KB van 3/12/1999, waardoor de patiënt kan genieten van terugbetaling van geneeskundige verzorging.