Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksgebieden

Corelab: chemie en immunochemie

Het corelab vormt het kloppend hart van ons laboratorium. Onze high-tech automatenstraat zorgt dagelijks voor een snelle, kwaliteitsvolle analyse van een zeer groot aanbod aan ‘routine’-parameters in serum, plasma, urine en vochten.
Enerzijds gaat het om een groot aantal chemie parameters zoals glucose, levertesten (o.a. AST, ALT, GGT), lipiden (o.a. cholesterol, HDL, triglyceriden), nierfunctietesten (o.a. creatinine, ureum) en ionen.
Anderzijds gaat het om immunologische testen waarbij hormonen, serologische parameters, geneesmiddelen, tumormerkers, immunoglobulines en drugs bepaald worden.

Hematologie & Stolling

Naast routine hematologische bepalingen op perifeer bloed worden op deze afdeling ook immuunhematologische onderzoeken (bloedgroep en bloedgroep-antistoffen), HbA1c bepalingen en diagnostiek van malaria uitgevoerd. Ook de evaluatie van de bloedstolling zoals bij de opvolging van therapie met orale anticoagulantia en diagnostiek in het kader van stollingsstoornissen maakt deel uit van deze afdeling.

Microbiologie

Op de afdeling microbiologie wordt onderzoek gedaan naar micro-organismen die infectieziekten veroorzaken, zoals bacteriën, virussen, gisten, schimmels, parasieten, …
Het enten van voedingsbodems, de identificatie en gevoeligheidsbepalingen van deze micro-organismen is zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Op deze manier trachten we de antwoordtijd zo kort mogelijk te houden.

Immunologie

De afdeling immunologie omvat o.a. infectieuze serologie en auto-immuniteit.
De afdeling immunologie zorgt voor de bepaling van antistoffen in het kader van de diagnostiek van infectieuze aandoeningen, niet-infectieuze of auto-immune aandoeningen. Daarnaast staat ze ook in voor de analyse van immuunglobulines en hun bijhorende subklassen, specifieke eiwitten en eiwitpatronen.

Toxicologie

De courante drugstesten worden in AML West uitgevoerd. 
De meer gespecialiseerde testen (bvb. onderzoeken zware metalen, solventen ...), of minder courante testen worden doorgestuurd naar onze hoofdvestiging AML in Antwerpen.

Moleculaire biologie

Een aantal PCR-testen worden in AML West uitgevoerd, zoals SARS-CoV-2, Influenza, RSV en SOA-screening (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis en M. genitalium PCR).
Andere PCR-testen, evenals NIPT testen, worden doorgestuurd naar onze hoofdvestiging AML in Antwerpen.
Het labo AML heeft een bijzondere specialisatie in HPV-genotypering; het ontwikkelde namelijk een in-house high-throughput quantitatieve HPV-assay. Deze unieke test wordt gebruikt in de dagelijkse diagnostiek, maar ook in klinische studies. De meerwaarde van deze test is ook opgemerkt door Sciensano en heeft AML de status van Nationaal Referentiecentrum voor HPV gegeven.

Pathologie

Huidbiopten worden doorgestuurd naar labo Dermpat in Gent.
Alle andere aanvragen voor anatomopathologisch onderzoek (zowel histologisch als cytologisch onderzoek, o.a. in kader van gastro-intestinale en gynaecopathologie) worden doorgestuurd naar onze hoofdvestiging AML in Antwerpen.
Het labo AML combineert als enige laboratorium in België routinematig voor iedere cervixcytologie een HPV typering en een cytologie met een verhoogde gevoeligheid als gevolg.
De afdeling cytologie van het labo AML verwerkt jaarlijks > 100.000 cervix preparaten en is hiermee een sterke speler in het veld van de preventieve gynaecologische geneeskunde.

Samenwerking met AML in Antwerpen

De minder courante testen worden praktisch allemaal door ons moederlabo AML in Antwerpen uitgevoerd. Door de innige samenwerking met meerdere transporten per dag en volledige electronische rapportage tussen beide laboratoria is de doorlooptijd tussen staalname en resultaat (TAT) tot een minimum beperkt.