Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden

Uw resultaten

Resultaten van een laboratoriumonderzoek worden in de eerste plaats ter beschikking gesteld aan uw aanvragende arts. Een juiste interpretatie van de uitslag kan maar correct gebeuren in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw aanvragende arts over beschikt.

Als laboratorium mogen wij geen resultaten doorgeven aan de patiënt, tenzij dit expliciet gevraagd werd door de aanvragende arts.
Mede door de privacywetgeving is het mailen van persoonlijke en medische gegevens verboden.
Dit neemt echter niet weg dat u als patiënt nog steeds eigenaar blijft van uw eigen resultaten en bijgevolg heeft u dus ook het recht op het raadplegen van uw medische gegevens.

Om tegemoet te komen aan dit recht kan u als patiënt te allen tijde via het CoZo platform uw medische gegevens inzien. Ons laboratorium stelt resultaten van een laboratoriumonderzoek steeds ter beschikking aan het CoZo platform 1 dag nadat het rapport volledig is. Naast laboratoriumresultaten zal op dit platform ook andere informatie beschikbaar zijn als therapeutische relaties, medische beeldvorming, vaccinaties, medicatieschema’s, dossierlogging,… Alle nodige informatie omtrent het inloggen en gebruik van CoZo kan u terugvinden op hun website. Zeer handig hierbij is dat CoZo ook een app voorziet.