Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden

Richtlijnen staalafname

Specifieke instructies voor de patiënt

Bij een bezoek aan uw behandelende arts wordt soms een bloedafname verricht die in ons laboratorium wordt geanalyseerd. Het gebeurt echter ook dat uw arts vraagt om zelf thuis een bepaald type staal zoals urine of stoelgang af te nemen of te collecteren. Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen is het erg belangrijk dat deze collecties met de nodige zorg worden uitgevoerd. 

Op deze pagina kan u de procedures voor verschillende types van staalafname terugvinden.
Mocht u hieromtrent toch nog vragen hebben kan u steeds terecht bij uw behandelende arts.

Hieronder kan u tevens een woordje uitleg vinden over het volledige proces dat moet doorlopen worden.

De cyclus van een laboratoriumanalyse beschrijft het volledige proces van het aanvragen van een analyse tot en met de interpretatie van het analyseresultaat.
Binnen deze cyclus onderscheiden we drie fasen:

  • pre-analytische fase
  • analytische fase
  • post-analytische fase

De pre-analytische fase bevat alles wat aan de analyse voorafgaat, zoals aanvragen van testen, voorbereiding van patiënt, staalafname, staalidentificatie, bewaring en transport van stalen.
De analytische fase omvat de eigenlijke bepaling in het laboratorium en wordt bewaakt via kwaliteitscontrole.
De post-analytische fase bestaat uit alles wat volgt op de analyse in het laboratorium, zoals de medische interpretatie, validatie van de resultaten en de rapportering van de resultaten.

Pre-analytische factoren die aanleiding kunnen geven tot fouten:

  • incorrecte voorbereiding van de patiënt (bv. niet nuchter)
  • minder goede of foutieve staalafname
  • foutieve patiëntidentificatie
  • staalverwisseling
  • inadequate staalbewaring en/of -transport

Het nauwgezet opvolgen van de afname-instructies, het identificeren van de recipiënten (bv. kleef een mutualiteitsklever op een urinepotje) en het correct bewaren van de stalen vooraleer u ze aan de aanvragende arts bezorgt en aldus voor de bode ze ophaalt, zijn belangrijke facetten tijdens de pre-analytische fase.
Bewaar bloedstalen bij voorkeur op kamertemperatuur. Leg de stalen nooit bij een warmtebron (bijv. op een radiator of in de zon).
Bewaar stalen voor microbiologisch onderzoek in de koelkast (2-8°C).
Wanneer stalen voor microbiologisch onderzoek niet koel bewaard worden, kan er een ongecontroleerde groei van micro-organismen ontstaan met een vertekend beeld van de initieel aanwezige bacteriële flora. Extreme temperaturen zijn te allen tijde te vermijden voor elk laboratoriumstaal.